Administrator ljudskih resursa (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Zagreb, Hrvatska


Pridruži nam se u razvojnim projektima koji kroz različita područja i struke doprinose sigurnom i učinkovitom naftovodno-skladišnom sustavu.

Administrator ljudskih resursa (M/Ž)

1 izvršitelj

Mjesto rada Zagreb


Naše su vrijednosti stručnost, odgovornost i zajedništvo. Svakodnevno unapređujemo i održavamo naš sustav i poslovne procese u specijaliziranim timovima različitih struka. Otvoreni smo za nove ideje jer vjerujemo da su stalni razvoj i rast kompetentnosti temelji našeg uspjeha.

Postani dio našeg tima kao Administrator ljudskih resursa.

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola društvenog usmjerenja;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima.

Tvoje poslovne aktivnosti:

 • Administrativna si podrška u upravljanju ljudskim resursima;
 • Odgovaraš za točnost unosa podataka o ljudskim resursima;
 • Prikupljaš podatke o zaposlenicima, ažuriraš, kontroliraš i koordiniraš baze podataka;
 • Sudjeluješ u procesu zapošljavanja: prikupljaš i analiziraš potrebe područja, sudjeluješ u izradi plana zapošljavanja, sudjeluješ u procesima pribavljanja, selekcije i uvođenja u posao;
 • Održavaš bazu i evidentiraš promjene podataka o zaposlenima u HRIS-u, personalnim dosjeima i arhivi;
 • Vodiš elektroničku evidenciju iz područja rada i zapošljavanja (HZZO, HZMO);
 • Ažuriraš podatke o edukaciji; pratiš dinamiku, obavještavaš o promjenama;
 • Izrađuješ izvještaje prema potrebi, pripremaš podloge za izvještavanje;
 • Izrađuješ različite potvrde iz radnog odnosa;
 • Administriraš zahtjeve za prava u HRIS-u;
 • Pružaš podršku korisnicima za planiranje, evidentiranje i potvrđivanje radnih sati;
 • Koordiniraš i administriraš aktivnosti vezane za stručnu praksu i rad posredstvom ovlaštenih
 • studentskih centara;
 • Sudjeluješ u predlaganju kalendara blagdana, korištenja kolektivnog godišnjeg odmora i slično;
 • Sudjeluješ u izradi plana i rasporeda korištenja godišnjeg odmora.

Tvoje kompetencije:

 • Efikasnost i preciznost u administrativno-evidencijskim zadacima;
 • Informatička pismenost;
 • Visoke razine komunikativnosti i ljubaznosti; otpornost na stres;
 • Interpretiranje podataka;
 • Sistematičnost, analitičnost, pragmatičnost,
 • Povjerljivost, temeljitost;
 • Motiviranost, fleksibilnost; multitasking.

Ako se prepoznaješ u opisu, prijavi se najkasnije do 25.05.2024. godine.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca, klikom na gumb "Prijavi se", zaključno s 25.05.2024. godine.


Odabrani kandidat zapošljava se na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti pune nazive radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na radnim mjestima.

Zapošljavanju u JANAF-u prethodi selekcijski postupak koji, uz stručni intervju, uključuje i psihologijsko testiranje te testove znanja i vještina specijalističkog područja kandidata.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku nalazi se ovdje.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u prijavi. Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa


Reci prijateljima za ovaj oglas

Osobne informacije
Detalji