Instrumentarac I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Sisak

Sisak, Hrvatska


Pridruži nam se u razvojnim projektima koji kroz različita područja i struke doprinose sigurnom i učinkovitom naftovodno-skladišnom sustavu.

Instrumentarac I. (M/Ž)

1 izvršitelj

Mjesto rada Terminal Sisak


Naše su vrijednosti stručnost, odgovornost i zajedništvo. Svakodnevno unapređujemo i održavamo naš sustav i poslovne procese u specijaliziranim timovima različitih struka. Otvoreni smo za nove ideje jer vjerujemo da su stalni razvoj i rast kompetentnosti temelji našeg uspjeha.

Postani dio našeg tima kao Instrumentarac I.

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Napomena: Instrumentarac I. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Tvoje poslovne aktivnosti:

 • Obilaziš postrojenje i izvršavaš preventivne preglede instrumentacijske opreme i dijelova kako bi identificirao/la potencijalne opasnosti, greške ili oštećenja;
 • Ispituješ, podešavaš, popravljaš i zamjenjuješ dijelove instrumentacijske opreme;
 • Instaliraš i sudjeluješ u testiranju nove opreme;
 • Pripremaš i provjeravaš ispravnost instrumentacijske opreme neposredno prije i za vrijeme transporta nafte;
 • Pružaš tehničku podršku prilikom realizacije ugovora za održavanje vatrodojave i automatske vatrozaštite;
 • Sudjeluješ u mjerenju i održavanju katodne zaštite;
 • U suradnji sa Službom kontrole integriteta naftovodnog sustava prema potrebi sudjeluješ u obavljanju ispitivanja izolacije cjevovoda CIPS i DCVG metodom;
 • Vodiš evidenciju svih promjena vezanih uz stanje instrumentacijske, mjerno-regulacijske i upravljačke opreme na terminalu i trasi.

Tvoje kompetencije:

 • Znanja iz područja struke;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Sposobnost prostornog predočavanja i spretnost;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Uočavanje problema;
 • Motoričke sposobnosti.

Ako se prepoznaješ u opisu, prijavi se najkasnije do 25.5.2024. godine.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom vozačke dozvole, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca, klikom na gumb "Prijavi se", zaključno s 25.5.2024. godine.


Odabrani kandidat zapošljava se na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti pune nazive radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na radnim mjestima.

Zapošljavanju u JANAF-u prethodi selekcijski postupak koji, uz stručni intervju, uključuje i psihologijsko testiranje te testove znanja i vještina specijalističkog područja kandidata.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku nalazi se ovdje.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na broj mobitela ili e-mail adresu koju su naveli u prijavi. Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa


Reci prijateljima za ovaj oglas

Osobne informacije
Detalji