Skladištar (m/ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji terminal Sisak

Sisak, Hrvatska


Oglas više nije dostupan.

Jadranski naftovod, dioničko društvo 24.11.2022. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Skladištar (M/Ž),  1 izvršitelj
s mjestom rada na lokaciji terminal Sisak


Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog ili društvenog usmjerenja;
 • Ispit za vozača viličara;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

 

Poslovne aktivnosti:

 • Obavlja poslove preuzimanja, uskladištenja, označavanja i izdavanja robe sa skladišta;
 • Obavlja poslove organizacije skladišta;
 • Manipulira robom u skladištu;
 • Vodi svu potrebnu skladišnu dokumentaciju;
 • Izvještava o stanju skladišta;
 • Izvještava o stanju zaliha na skladištu;
 • Radi ostale poslove po nalogu nadređenog.


Obavezne kompetencije:

 • Poznavanje skladišnog poslovanja;
 • Poznavanje osnovnih propisa iz područja struke;
 • Poznavanje osnovnih internih pravilnika, procedura i uputa vezano uz poslovne procese;
 • Vještina rukovanja strojevima;
 • Informatička pismenost;
 • Poznavanje propisa iz područja zaštite podataka;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Organiziranost;
 • Uočavanje problema, preciznost.


Radno mjesto Skladištara je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.


Izvršitelj se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.


Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju, uvjerenju o položenom ispitu za vozača viličara te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se"), zaključno s  01.12.2022. godine. 


Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.


Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.


Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19)  ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku možete pročitati ovdje: https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.


O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.


Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.Služba ljudskih resursa

Reci prijateljima za ovaj oglas