Viši ekspert za OIE (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Zagreb, Hrvatska


Pridruži nam se u razvojnim projektima koji kroz različita područja i struke doprinose sigurnom i učinkovitom naftovodno-skladišnom sustavu.

Viši ekspert za OIE (M/Ž)

1 izvršitelj

Mjesto rada Zagreb


Naše su vrijednosti stručnost, odgovornost i zajedništvo. Svakodnevno unapređujemo i održavamo naš sustav i poslovne procese u specijaliziranim timovima različitih struka. Otvoreni smo za nove ideje jer vjerujemo da su stalni razvoj i rast kompetentnosti temelji našeg uspjeha.

Postani dio našeg tima kao Viši ekspert za OIE (obnovljive izvore energije).

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog ili tehničkog usmjerenja;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika struke i povezane stručne terminologije;
 • 8 godina radnog iskustva u energetskom sektoru.

Tvoje poslovne aktivnosti:

 • Razvijaš i implementiraš složene financijske modele za različite investicijske pothvate u području OIE;
 • Vodiš i monitoriraš provođenje dubinskih analiza (due dilligence) vezanih za izglede ulaganja te koordiniraš suradnju i učinkovitost sa svim dionicima transakcije, uključujući pravne, financijske, komercijalne savjetnike, konzultante treće strane i dr.
 • Istražuješ, pratiš i analiziraš mogućnosti ostvarivanja projekata povlačenjem sredstava EU te obavljaš poslove vezane za pravodobnu, učinkovitu i svrhovitu pripremu nadmetanja, u skladu s pravilima i najboljim praksama;
 • Provodiš preliminarne procjene potreba za uključivanjem interdisciplinarnih članova tima, uključujući procjenu lokacije, analizu resursa i regulatornu analizu, kako bi se odredila potrebna podrška projektu, kao i potencijalni rizici;
 • Kreiraš i/ili pregledavaš financijske modele projekata s naglaskom na razvojne rizike i utjecajem na povrat (ROI);
 • Pratiš generiranje prihoda, operativne troškove i realizaciju plana troškova poslovanja Ureda i tvrtki kćeri vezanim uz djelatnosti OIE;
 • Sudjeluješ u pripremi financijskih izvješća i ostale dokumentacije vezane za tvrtke kćeri iz djelatnosti OIE, identificiraš prilike za optimizaciju tokova prihoda, surađuješ s financijskim i računovodstvenim timovima kako bi se osiguralo pravodobno i točno financijsko izvješćivanje i usklađenost s financijskim propisima;
 • Koordiniraš poslovne aktivnosti i surađuješ s internim i eksternim dionicima vezano za razvoj područja OIE djelatnosti.

Tvoje kompetencije:

 • Znanja o razvoju projekata OIE;
 • Stručna i integrirana znanja stručnog područja i poznavanje srodnih područja;
 • Strateško razmišljanje i poslovno planiranje;
 • Sposobnost utjecanja i djelovanja na druge;
 • Timski rad i kooperativnost;
 • Analitičko rasuđivanje i mentalna agilnost;
 • Inicijativnost;
 • Upravljanje znanjem, informacijama i promjenama; informiranost;
 • Konceptualno razmišljanje;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU; informatička pismenost;
 • Kredibilitet; diplomatičnost; otpornost na stres.

Ako se prepoznaješ u opisu, prijavi se najkasnije do 25.5.2024. godine.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca, klikom na gumb "Prijavi se", zaključno s 25.5.2024. godine.Odabrani kandidat zapošljava se na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti pune nazive radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na radnim mjestima.

Zapošljavanju u JANAF-u prethodi selekcijski postupak koji, uz stručni intervju, uključuje i psihologijsko testiranje te testove znanja i vještina specijalističkog područja kandidata.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku nalazi se ovdje.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na broj mobitela ili e-mail adresu koju su naveli u prijavi. Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa

Reci prijateljima za ovaj oglas

Osobne informacije
Profesionalne informacije
Detalji