JANAF, d.d. Privacy Policy

Effective day 02 svibnja 2022

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U SELEKCIJSKOM POSTUPKU


Zaštita osobnih podataka važan je segment u upravljanju ljudskim potencijalima u Jadranskom naftovodu, dioničkom društvu (dalje u tekstu: JANAF, d.d.; voditelj obrade). Prema vašim osobnim podacima koje nam ustupate prilikom selekcijskog procesa JANAF, d.d. kao voditelj obrade postupa u skladu s važećim propisima. Obrada vaših osobnih podataka nužna je kako bismo mogli utvrditi ispunjavate li propisane uvjete radnog mjesta na koje ste se prijavili, a vaša je dužnost pružiti nam točne i istinite podatke. Rezultati selekcijskog postupka smatraju se poslovnom tajnom i koriste se isključivo u svrhu selekcijske procjene odnosno donošenja odluke o zapošljavanju. Uvid u rezultate testiranja imaju ovlaštene osobe voditelja obrade te pružatelji usluge psihologijskog testiranja, koje angažiramo kao izvršitelja obrade.

U selekcijskom procesu od vas prikupljamo sljedeće osobne podatke:

§ Osnovne identifikacijske podatke (npr. ime, prezime, prebivalište/boravište, OIB, datum i mjesto rođenja);

§ Kontaktne podatke (npr. broj mobitela, telefona, adresa elektroničke pošte, kućna adresa);

§ Podatke o obrazovanju i stručnom osposobljavanju (npr. stručna sprema, završena škola/fakultet, certifikati);

§ Podatke o radnom iskustvu i stažu (npr. prijašnji poslodavci, prijašnja radna mjesta, godine radnog staža);

§ Podatke o statusu kandidata sukladno posebnim propisima (npr. status hrvatskog branitelja, status nezaposlene osobe, podatak o invalidnosti);

§ Rezultate testiranja (sa psihologijskog testiranja i stručnog intervjua);

§ Ostale osobne podatke koje navedete u životopisu i molbi, čija je pravna osnova za obradu istih vaše očito objavljivanje tih podataka.

JANAF, d.d. načelno ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka kandidata, ali je moguće da kandidat u prijavi za posao i/ili otvorenoj molbi dostavi takav podatak, čija je pravna osnova za obradu tih podataka kandidatova objava istih.

U selekcijskom postupku prikupljamo i vaše osobne podatke iz drugih izvora:

 - Preporuke bivših poslodavaca, gdje je vaša odgovornost zatražiti privolu od osoba koje su vas preporučile prije pružanja njihovih osobnih podataka;

- Informacije iz javno dostupnih izvora.

PreSvrha obrade prethodno navedenih kategorija osobnih podataka je dodatna procjena kompetencija kandidata (obrazovanje, prethodni poslodavci i radno iskustvo, poslovna etika, procjena specifičnih rizika radnog mjesta i dr.), a koja se odnosi isključivo na zahtjeve koji su nužni i relevantni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prikupljeni osobni podaci neće biti učinjeni dostupnima neovlaštenim trećim osobama te će biti pohranjeni na propisanim mjestima uz primjenu odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite, onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i radi poštivanja propisanih rokova arhiviranja, nakon čega će biti trajno uništeni, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih.

U selekcijskom postupku u fazi prijave na natječaj i prikupljanja otvorenih molbi JANAF, d.d. koristi TalentLyft, aplikaciju u vlasništvu društva AdoptoTech d.o.o. (u daljnjem tekstu: TalentLyft), Ulica Ljudevita Posavskog 34A, Zagreb, OIB: 57168930727. TalentLyft, u svojstvu izvršitelja obrade, obrađuje osobne podatke na zahtjev i na osnovu uputa JANAF-a, d.d.

JANAF, d.d. i TalentLyft potpisali su Sporazum o obradi osobnih podataka kako bi osigurali i zaštitili prava ispitanika na privatnost podataka. Podaci su pohranjeni na području Europske unije, a pristup istima osiguran je najvišim tehničkim standardima i praksama.

U slučaju zapošljavanja svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog postupka postat će dio evidencije o radnicima i čuvat će se trajno, sukladno posebnim propisima. U suprotnom, vaše ćemo podatke čuvati 6 mjeseci nakon okončanja selekcijskog postupka i nakon toga ćemo ih obrisati iz naše evidencije.

Ukoliko želite da pohranimo vaše podatke u svojstvu potencijalnog kandidata za neko drugo radno mjesto, molimo odaberite tu opciju u aplikaciji. U tom slučaju vaše podatke čuvat ćemo 3 godine ili do povlačenja vaše suglasnosti.

Ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao, stručnu praksu ili rad posredstvom studentskih ili učeničkih servisa, vaše podatke obrađivat ćemo u svrhu utvrđivanja ispunjavate li uvjete za  eventualno slobodno radno mjesto i za buduće potrebe zapošljavanja odnosno obavljanja stručne prakse. Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u ovom slučaju je vaša privola koju ste nam dobrovoljno dali dostavljajući nam otvorenu molbu za posao. Vaše podatke čuvat ćemo 36 mjeseci od dana primitka vaše privole, osim ako nas prije isteka tog roka ne obavijestite o povlačenju privole.

U svakom trenutku od JANAF-a, d.d. kao voditelja obrade možete zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka, imate pravo ulaganja prigovora na obradu, kao i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka i pravo na prenosivost podataka.

Svoju suglasnost možete povući u svako doba pisanom obavijesti upućenoj na adresu: JANAF, d.d., Miramarska cesta 24, Zagreb, s naznakom „Zaštita osobnih podataka“, elektroničkom poštom na adresu: osobni.podaci[at]janaf.hr ili telefonom: 01/3039999, što neće utjecati na zakonitost obrade do dana povlačenja.